התקבלת לעבודה חדשה? מסרו לך חוזה עבודה לעיון ובדיקה

בחוזה העבודה יפורטו סעיפי חובה וגם סעיפי רשות.

כדי שתדע מה חשוב שיהיה לך בחוזה כדאי לעבור על הוראות החוק

לדוגמה:

  • שכר
  • שעות עבודה
  • ימי חופשה
  • קרן פנסיה
  • הפסקות

 

כל אלו חייבים להופיע בחוזה ועוד רבים אחרים.

חשוב שתדע מה חייב להופיע בחוזה מבחינת החוק, ואח"כ לפי הכישורים שלך, תחשוב מה כדאי לך להכניס לחוזה.

סעיפי החובה יופיעו בחוזה כפי שמפורט בחוק "הודעה לעובד על תנאי העבודה".

בחוזה העבודה יופיעו  גם סעיפים, אשר העובד עצמו יכול לדרוש במו"מ, ובכך לשפר את תנאי עבודתו.

לדוגמה: הודעה מוקדמת ארוכה או קרן השתלמות והטבות אחרות.

עורכי הדין שלנו יעזרו לך לבדוק את החוזה ואף ינסחו עבורך הבהרות או תוספות, שיכולות לשפר את תנאי העבודה שלך