פרישה לגמלאות לאחר שנות עבודה ארוכות הינה צומת דרכים כלכלית בה נדרש העובד לייעוץ מקצועי פנסיוני ומיסויי על מנת למצות את זכויותיו בצורה המתאימה לו ביותר לאחר שנים ארוכות.

מצד אחד הפרישה היא כמו פיטורים ומגלמת בתוכה תשלומים מידי המעביד ומצד שני מגלמת זכויות פרישה מהמדינה ומקרנות הפנסיה.

ישנה חשיבות עליונה להסדרת הזכויות התשלומים והקצבאות בצורה נכונה מבחינת מיסוי על מנת שלא לפגוע בזכויות הפרישה.