מחלה היא מצב רפואי בו בהתאם לאישור רפואי העובד מוגבל ואינו יכול להתייצב לעבודה.

אישור רפואי של רופא אינו חיישב לפרט את מצבו הרפואי של העובד שכן העובד זכאי לפרטיות וסודיות המידע הרפואי הנוגע אליו.

העובד יכול להציג את האישור למעביד בדיעבד.