חל"ת – חופשה ללא תשלום

העובד נמצא בביתו ואינו מקבל תשלום מהמעביד אולם יחסי העבודה עדיין מתקיימים.

יש לוודא בתקופות חל"ת האם מופרשים דמי ביטוח לאומי בכדי שהעובד יהיה מכוסה במקרי ביטוח, והאם נשמרות הזכויות בקרן הפנסיה.