התפטרות היא מצב אקטיבי בו העובד עוזב את עבודתו. ההתפטרות יכולה לבוא לידי ביטוי במכתב בו העובד מודיע על רצונו לעזוב את העבודה, באקט בפועל בו העובד אינו מגיע יותר לעובד, או אינו חוזר ממחלה או מחופשה.