אפלייה הינה מצב של העדפה בין אנשים או עובדים על רקע מסוים דוגמת- מין העובד (גבר/אשה), מצב משפחתי (העדםת נשואה על פני גרושה), גיל (העדפת עובד צעיר על פני מבוגר ) וכד'

יודגש כי החוק מונה רשימה של מצבי אפלייה אולם הרשימה אינה סגורה וגם אפלייה על רקע דעה פוליטית או דת תהווה אפלייה