בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, עובד שאינו יהודי נדרש לסכם מבעוד מועד עם המעסיק האם הוא מעוניין לעבוד לפי מועדי ישראל או לפי חגי דתו.

העובד יבחר באילו ימי חג לקבל תשלום (חגי ישראל או חגי דתו) ובהתאם לכך במידה ובחר לקבל תשלום בגין חגי דתו, הרי שבימי חגי ישראל בהם מקום העבודה סגור, לעובד ירדו ימי חופשה בהתאם לימי החופשה המגיעים לו.