האם מותר לשנות את המשרה שלך אחרי חופשת הלידה?

חוק עבודת נשים קובע בסעיף 9(ג)(1א) כי לא ניתן לפטר נשים 60 יום לאחר שובן מחופשת הלידה.

אבל החוק לא מפרט לגבי שינוי המשרה לעובדת החוזרת מחופשת הלידה שלה.

מעסיקים רבים שרוצים להתחמק מהוראות החוק כביכול מחזירים את העובדת לאחר הלידה אבל בפועל משנים את תפקידה למצב בו העובדת עצמה מתייאשת ואינה רוצה להמשיך בעבודה.

כך מנסה המעסיק אופן פסיבי להוביל להתפטרותה של העובדת וחושב כי אינו עובר על החוק בכך שהשיב את העובדת לעבודה- אבל טעות בידי המעסיק!

מקרים לדוגמה של שינוי המשרה לאחר חופשת לידה שייחשבו "לא חוקיים"

  • צמצום שעות
  • פגיעה במעמד של העובד בהיררכיה של החברה- כלומר מתפקיד בכיר לתפקיד זוטר
  • מידור העובדת מישיבות וסמכויות שהיו לה לפני הלידה
  • בידוד העובדת מיתר העובדים בין אם באופן פיסי במקום העבודה או באופן אחר
  • הכבדה על העובדת- לדוגמה בעבודת משמרות לתת לעובדת דווקא משמרות לילה
  • ריקון מתוכן של התפקיד שהיה לעובדת לפני חופשת הלידה

למה מעסיקים משנים את המשרה אחרי חופשת לידה?

  • לפעמים העובדת המחליפה שהגיעה להחליף את העובדת בחופשת הלידה היא טובה יותר ומהעסיק רוצה "אותה" במקום את העובדת שצריכה לחזור
  • חשש של המעסיק מפני היעדרויות עקב מחלת ילד וצרכים של ילד קטן, וחשש מפני אי תפקוד או עייפות של העובדת שחזרה מחופשת לידה
  • שינוי במשרה המחייב שעות ארוכות יותר או עבודה מאומצת יותר שהעובדת שחוזרת אינה מסוגלת לתת למעסיק

לפעמים כפי שניתן לראות יש סיבות ארגוניות לשינוי המשרה של עובדת שחוזרת מחופשת הלידה אולם יש לזכור כי הדבר אסור על פי חוק וכי המחוקק ביקש להחזיר את העובדת למעגל העבודה ולגרום לשוויון זכויות בעבודה בין נשים וגברים, והתנהגות כזו של מעסיק אינה משיגה את המטרה.

שינוי תנאי העבודה של העובדת החוזרת מחופשת לידה הוא אסור!

העובדת השבה מחופשת הלידה צריכה לפרנס אדם נוסף- את התינוק החדש ועל כן המחוקק מנסה לצמצם פגיעה אפשרית באוכלוסיה זו בתקופות חלשות כמו אחרי לידה.

בפסק דין שניתן בעניין לילך בלייברג בו התובעת הראתה לבית הדין כי אלחר שובה מחופשת הלידה המעסיק אמר לה לעבוד מהביצ, ניתק אותו מיתר עובדי החברה, לא העביר לה עבודה או כל פרויקט לחביצוע ודאג "לבדוק" כל הזמן כי אכן זמינה וביבית- העובדת התייאשה והתפטרה.

קבע בית הדין לעבודה כי יש למנוע ניסיונות של מעסיקים לניצול הפירצה בחוק לעניין שינוי תנאי העבודה אחרי חופשת לידה וכי למרות שהחוק ינו מפורש בעניין זה- הרעיון ברור! לא ייתכן שמעסיק ירוקן מתוכן א כל תפקידה וסמכויותיה של העובדת השבה מחופשת לידה ויגרום לה להתפטר- התנהלות כזו מרוקנת מתוכן את משמעותו של חוק עבודת נשים והיא אסורה.

בית הדין הדגיש כי מטרת החוק היא שמהעסיק יחזיר את העובדת לא רק למקום העבודה אלא למעגל העבודה והפרודוקטיביות, לא מהפה ולחוץ אלא באופן מהותי ובאמת!

בקביעתו קבע בי הדין במק'רה כזה כי יש לראות במקרה כאילו העובדת פוטרה בפועל על ידי המעסיק כי מה שהמעסיק עשה במכוון הוביל להתפטרותה וזוהי התנהלות שלא בתום לב!

התובעת קיבלה פיצוי של 6 משכורות ופיצוי על הפרת הוראות חוק עבודת נשים.

האיסור להפלות נישם לאחר חופשת לידה נעוץ בעקרון השוויון הכללי ואיסור האפליה ביחסי העבודה- קבע בית הדין.

זוהי תקנה חשובה של תקנת הציבור שהורשה זה מכבר גם בפסיקות בג"צ לדוגמה בהליך  6845/00 איתנה ניב נגד בית הדין הארצי לעבודה שם נקבע כי:

"חוק השוויון אינו יוצר את האיסור להפלות מחמת מין, שהיה קיים מכוח תקנת הציבור אף לפני חוק זה; הוא יוצר רק במובן זה, שהוא קובע (בסעיף 15) כי הפרת האיסור היא גם עבירה פלילית".

כלומר, העיקרון של איסור להפלות נשים לאחר חופשת לידה הוא חלק מעיקרון כללי של איסור אפליה.

פרשנות בתי הדין היא שגםם אם נקבע בס' 21 (ג) לחוק שוויון הזדמנויות כי החוק אינו חל על מעביד שלו פחות מ 6 עובים- עדיין חל איסור אפליה!

יחסי העבודה מתפרשים על ידי בתי הדין ברחבי הארץ במקביל ליחסי זוגיות ונקבע פעמים רובת כי יחסי העבודה הם יחסים קרובים, מקום בו האדם מבלה שעות רבות ועל כן יש לנהוג בתום לב מוגבר ובהגינות.

מה על המעסיק לעשות לאחר שעובדת חוזרת מחופשת לידה?

המעסיק חייב לפעול באופן אקטיבי לשילובה של העובדת חזרה במעגל העבודה , למנוע את האפלייה שלה באופן אקטיבי, לעזור לה לשהתלב חזרה בעבודה ולא להקשות עליה, וכחלק מכך להחזירה לאותו תפקיד לאותו סטטוס ומעמד שהיא מכירה.

המעסיק שינה את תנאי העבודה שלך לאחר שחזרת מחופשת הלידה?

משרדנו מקבל מדי חודש עשרות פניות של נשים לאחר הלידה אשר נתקבלות בקשיים עם שובן לעבודה- נשמח לעמוד לרשותך לסייע.

במשרדנו תוכלי לקבל ייעוץ פרטני ודיסקרטי בכדי שנבחן יחד האם השינויים שהמעסיק עושה הם חוקיים או לא, ונעזור לך להתנהל מול המעסיק ולנסות למנוע את השינוי על מנת למצות את זכויותייך.

עם הפניה למשרדנו תוכלי לשאול את אשר על ליבך ולקבל מענה מקצועי שיבחן את נסיבות המקרה שלך לגופו לצד נסיבות העסקתך לפני היציאה לחופשת הלידה ובמקביל נוכל לסייע לך לפעול משפטית ולייצג אותך בהליכים מול המעסיק.