• בית הדין האזורי לעבודה קבע כי עובד רשאי לבצע שימוש פרטי בהיקף סביר בדואר האלקטרוני שלו, כל עוד לא סוכם אחרת בין הצדדים.
  • המעביד רשאי לפקח על שימוש העובד ע"י בדיקת היקף השימוש מבלי להיכנס לתוכן ההודעות וזאת בשל הזכות לפרטיות המוקנית לעובד.
  • זכות הפרטיות היא זכות יחסית ולא מוחלטת ולכן יש לבצע איזון בין זכות העובד לפרטיות אל מול אינטרס המעסיק.
  • יש לבחון את השאלה האם העובד ציפה לפרטיות בדוא"ל או האם ידע שקיימת אפשרות שחלק מההתכתבויות יגיעו למעסיק, האם ניתנה לעובד תיבת דואר המיועדת לשימוש פרטי בלבד, האם נדרשת סיסמא, האם קיימת הפרדה בין תיקיות אישיות לבין מסמכי עבודה, האם עובדים אחרים משתמשים לעיתים בתיבת הדוא"ל או אותו מחשב, האם העובד נתן הסכמתו לניטור הודעות ועוד…
  • בנוסף לכך, יש לבחון את סיבת המעסיק לרצונו לעיין בדוא"ל. האם קריאת התוכן תוביל להשגת המטרה המבוקשת.