בית הדין האזורי לעבודה דחה בס"ע 1765/09 סיגל מנשה נ' צבר אורטל תיירות נופש ואירועים בע"מ תביעה של קבלנית עצמאית שדרשה להכיר בה כעובדת בדיעבד.

התובעת אשר עבדה כמקדמת מכירות בחברת תיירות ונופש ותוגמלה באחוזים מגובה העסקאות שביצעה, לא הייתה במעמד של עובדת ולא התקיימו יחסי עובד מעביד בינה לבין החברה.

בית הדין ביסס את מסקנתו על שלושה סממנים עיקריים:

  1. סיכוני רווח מול סיכוני הפסד.
  2. קהל לקוחות השייך לתובעת.
  3. העדר פיקוח על שעות עבודתה.

בית הדין מצא כי לתובעת יש שיקול דעת רחב מעבר לזה הניתן לעובד בכל הנוגע לקבלת החלטות לביצוע עסקה שהשפיע משמעותית על סיכויי הרווח וההפסד של העסקה עבורה.

עוד נקבע כי התובעת לא הייתה כפופה לחברה ואף לא הייתה חייבת לאמץ את המלצותיה, ועצם העובדה שהייתה כפופה במידה מסוימת לנהלים כלליים של החברה, לא בהכרח מעידה כי הייתה עובדת מאחר שנהלים אלו אינם מנת חלקם של עובדים בלבד.

לבסוף, נקבע כי לתובעת היו לקוחות משלה אשר נשארו בטיפולה לאחר סיום ההתקשרות עם החברה, ולא היו לה שעות עבודה קבועות או כל פיקוח על שעות עבודתה, ולפיכך נפסק כי אינה זכאית לפיצויי פיטורים ולא הכירו בה כעובדת.