איך החוק מגדיר את ההודעה המוקדמת לפיטורים והתפטרות?

התקופה בין ההודעה על סיום העבודה ועד שהפיטורים או ההתפטרות ייכנסו לתוקף- היא תקופת ההודעה המוקדמת.

קיבלת הודעת פיטורים מהיום להיום? המעסיק שלך עבר על החוק!

מהו אורך התקופה והאם צריך לעבוד בפועל בתקופה זו?

תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה בחוק והיא תלויה בוותק של העובד במקום העבודה.

המעביד פיטר אותך? הוא משלם הודעה מוקדמת.

המעביד מחליט האם תעבוד או לא תעבוד בתקופה זו.

התפטרת? אתה צריך לתת למעביד הודעה מוקדמת, המעביד יכול להחליט שלא תעבוד בתקופה זו ושהפיטורים יכנסו לתוקף מיידי מבלי לשלם על תקופה זו.

תקופות ההודעה המוקדמת לפי הוותק במקום העבודה (מעודכן לשנת 2021):

 • לאחר השלמת שנת עבודה מלאה באותו המקום- תקופת ההודעה המוקדמת היא חודש ימים.
 • מתחילת העבודה ועד 6 חודשי עבודה- יום הודעה מוקדמת לכל חודש.
 • מהחודש השביעי ואילך (6 ימים כבר מגיעים כי נגמרו 6 חודשי עבודה) כל חודש מזכה את העובד ב 2.5 ימי הודעה מוקדמת נוספים.

החוק נותן לכל אחד מהצדדים זמן להיערך להפסקת העבודה.

כל אחד מהצדדים ליחסי עבודה צריך לתת התראה לצד השני, כך שלא תהיינה "הפתעות".

מצד אחד, המעסיק יוכל לחפש עובד אחר שיחליף את העובד שהתפטר, מצד שני העובד יוכל לחפש עבודה אחרת כי הוא מפוטר.

פוטרת ללא הודעה מוקדמת?

במשרדנו תוכל לקבל ייעוץ ללא תשלום בכדי להבין מה מגיע לך לגבי פיטורים שלא כדין.

 • עובד אשר רוצה להתפטר- צריך לתת הודעה מוקדמת למעביד
  המעביד אשר רוצה לפטר- צריך לתת הודעה מוקדמת לעובד
  הרציונל הוא כי כל אחד מהצדדים צריך לאפשר לצד השני להיערך להפסקת העבודה

אפשר להגיש כנגד פיטורים כאלו בקשה דחופה, ולמנוע את הפיטורים.

לעיתים אלו פיטורים ב"עידנא דרתיחא" כלומר במצב של מריבה בין הצדדים.

לעיתים המעסיק מתחרט ומבטל את הודעת הפיטורים כבר באותו היום או ביום למחרת.

אז אני חייב לחזור לעבודה?

אם המעסיק ביטל את הפיטורים בזמן קצר- כנראה אתה חייב!

מעסיק שמפטר עובד חייב לעמוד בכל הוראות החוק לביצוע תקין וחוקי של סיום העבודה כאמור להלן:

 1. זימון העובד לשימוע.
 2. עריכת שימוע כדין על כל כלליו.
 3. מתן החלטה על הפיטורים.
 4. הודעה מוקדמת – זמן ותשלום.
 5. שחרור כל כספי הקופות ומילוי הטפסים המתאימים בכדי שהעובד יוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי.

גם אם המעסיק אינו מעוניין שתעבוד בתקופה זו (מעסיקים רבים חוששים כי העובד שיודע כבר שהוא מפוטר יפגע בעסק או יפנה ללקוחות)- עדיין מגיע לך תשלום על תקופה זו.

מילואים והודעה מוקדמת- הוראות מיוחדות

חוק חיילים משוחררים קובע בסעיף 41(א) כי חיילים בשירות מילואים לא יפוטרו במהלך המילואים וגם אל 30 יום לאחר סיומם אלא באישור של ועדת התעסוקה במשרד הבטחון.

עובד שיצא למילואים או  בעבודה לאחר שסיים שירות מילואים – מוגן מפני פיטורים.

למעביד אסור לתת הודעה על פיטוריו של עובד במצב זה.

תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים של  עובד תתחיל רק 30 יום לאחר תאריך סיום המילואים (כי זהו המועד הראשון בחוק בו ניתן להודיע לעובד על פיטוריו).

 • האם המעביד יכול להכריח אותי לנצל את ימי החופשה שעומדים לרשותי בתקופת ההודעה המוקדמת?

  לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יהיו ימי חופשה- כך נקבע בחוק חופשה שנתית.

  • אם מגיע לך חודש הודעה מוקדמת לדוגמה, המעביד יוכל לדרוש שתנצל 14 ימי חופשה בתשלום על חשבון חלק מהתקופה של ההודעה המוקדמת.
  • אם מגיעים לדוגמה 16 ימי הודעה מוקדמת, רק 2 יוכלו להיות ימי חופשה בתשלום.
 • מהו תשלום "חלף הודעה מוקדמת"?

  המעסיק הוא שמחליט האם העובד יעבוד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת או לא.

  מעסיקים רבים מפחדים שהעובד שכבר יודע שהוא לא ממשיך בעבודו יגרום להם נזק אם ימישל בעבודתו ולכן עם פיטוריו אומרים לעובד לא להגיע יותר לעבודה בפועל.

  עדיין המעסיק מחויב בתשלום ימי ההודעה המוקדמת.

  במצב כזה בו העובד אינו מגיע לעבודה – התשלום שעל המעסיק לשלם לו נקרא "חלף הודעה מוקדמת"

  תשלום זה הוא שכר הבסיס של העובד ללא בונוסים או תוספות שהעובד מקבל כאשר הוא עובד בפועל.

למידע על נושאים אלו ואחרים בתחום דיני העבודה, ניתן לפנות אל משרדנו לקבלת חוות דעת מקצועיות למעבידים או קבוצות עובדים, כמו גם ליווי עובדים בהליכי פיטורים והתפטרות על ידי עו"ד דיני עבודה הטובים ביותר בתחום.

 • פיטורים ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת

  במקרה של פיטורים ללא הודעה מוקדמת, עליכם לדעת מהן זכויותיכם – ולפעול בהתאם. כאשר מתקבלת ההחלטה על סיום יחסי העבודה, על המעסיק להודיע על כך לעובד, ולפעול בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת שנקבעה בחוק, או במקרה שיש חוזה עבודה שמיטיב עם העובד בין הצדדים, לדוגמה קובע כי צריך לתת לו הודעה מוקדמת של 3 חודשים לפני פיטורים – כמובן שיש לנהוג לפי הוראת החוזה, או כל הוראה אחרת שלטובת העובד!

  אם וכאשר לא ניתנה התראה מוקדמת לעובד, המעסיק ייאלץ לשלם לעובד את שווייה של ההודעה המוקדמת בכסף, גם אם העובד לא עבד במסגרת זמן זה.

  פוטרת ללא הודעה מוקדמת מהרגע להרגע? מהיום להיום? תוכל להיעזר בשירותי משרדנו בשיחת ייעוץ ללא תשלום בכדי להבין מה מגיע לך.

 • פיטורים ללא הודעה מוקדמת – המעביד חייב לפעול בהתאם לחוק

  ההחלטה לפטר עובד היא איננה פשוטה, אך לעיתים היא הכרחית. כאשר המחשבה הופכת למציאות, ומעסיקים מחליטים לפטר את אחד העובדים שלהם, עליהם לבצע זאת בהתאם לחוק – הצעד הראשון כולל זימון לשימוע ולאחר החלטת הפיטורים תשלומים שונים ביניהם, מתן הודעה מוקדמת לעובד. החל מהאופן בו מתקבלת ההודעה על הפיטורים, ועד אורך תקופת ההודעה המוקדמת בהתאם לוותק העובד – כל אלו מעניקים לעובד זכויות בסיסיות וחשובות.

  כמו כן, חשוב להדגיש כי במקרים בהם מתקיימים פיטורים ללא הודעה מוקדמת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויים. גובה הפיצויים, כמו גם התשלום שלהם בפועל, יתבצעו בהתאם לתאריך שהחוק מאפשר את ניתוק יחסי הצדדים ולא בהתאם להודעת המעביד.

  אם פיטרו אתכם ללא כל הודעה מוקדמת, ואתם מעוניינים לממש את זכויותיכם, זהו הזמן לפנות אל עורך דין העוסק בתחום דיני העבודה. כך תוכלו להבין היטב האם אתם אכן זכאים לפיצויים, מהו גובה הפיצויים, כיצד להגיש את הבקשה בכדי לקבל פיצוי וכיוצ"ב.

 • פיטורים ללא הודעה מוקדמת – מה מגיע לכם?

  כיצד יש להתנהל במקרה בו המעסיק מפטר אותך ללא כל הודעה מוקדמת? ומהן ההנחיות לגבי עובד שעוזב מהיום להיום ולא נותן בעצמו הודעה מוקדמת למעביד? למידע על נושאים אלו ואחרים בתחום דיני העבודה, ניתן לפנות אל משרדנו לקבלת חוות דעת מקצועיות למעבידים או קבוצות עובדים, כמו גם ליווי עובדים בהליכי פיטורים והתפטרות.