חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים קובע כי סיום יחסי העבודה בין הצדדים מחייב מתן הודעה מוקדמת.

פיטורים מהעבודה מחייבים מתן של הודעה מוקדמת לעובד, והתפטרות מחייבת מתן הודעה מוקדמת מצד המעביד.

מהי ההודעה המוקדמת? מה אורכה?

תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה בחוק והיא תלויה בוותק של העובד במקום העבודה.

תקופות ההודעה המוקדמת לפי הוותק במקום העבודה (מעודכן לשנת 2021):

 • לאחר השלמת שנת עבודה מלאה באותו המקום- תקופת ההודעה המוקדמת היא חודש ימים.
 • מתחילת העבודה ועד 6 חודשי עבודה- יום הודעה מוקדמת לכל חודש.
 • מהחודש השביעי ואילך (6 ימים כבר מגיעים כי נגמרו 6 חודשי עבודה) כל חודש מזכה את העובד ב 2.5 ימי הודעה מוקדמת נוספים.

מטרת החוק ברורה- כל אחד מהצדדים ליחסי עבודה צריך לתת התראה לצד השני, כך שלא תהיינה "הפתעות" וכל צד יוכל להיערך להמשך.

המעסיק יוכל לחפש עובד אחר שיחליף את העובד שהתפטר, או שהעובד יוכל לחפש עבודה אחרת כי הוא מפוטר.

פוטרת ללא הודעה מוקדמת מהרגע להרגע? מהיום להיום? תוכל להיעזר בשירותי משרדנו בשיחת ייעוץ ללא תשלום בכדי להבין מה מגיע לך.

פיטורים ללא הודעה מוקדמת – המעביד חייב לפעול בהתאם לחוק

 • עובד אשר רוצה להתפטר- צריך לתת הודעה מוקדמת למעביד
  המעביד אשר רוצה לפטר- צריך לתת הודעה מוקדמת לעובד
  הרציונל הוא כי כל אחד מהצדדים צריך לאפשר לצד השני להיערך להפסקת העבודה

פעמים רבות פונים עובדים לבית המשפט בבקשות דחופות על שפוטרו "מהיום להיום" – המעסיק פשוט אמר "אל תגיע יותר לעבודה אתה מפוטר".

לעיתים מדובר במצב של פיטורים ב"עידנא דרתיחא" כלומר במצב של מריבה בין הצדדים ולעיתים המעסיק חוזר בו מהוגעת הפיטורים כבר באותו היום או ביום למחרת- זהו מצב בו בפועל בוטלו הפיטורים והעובד חייב לשוב לעבודתו.

כאשר מדובר במקרים מורכבים יותר- הרי שההחלטה לפטר עובד התגבשה כבר במשך זמן מה טרם ההודעה לעובד על פיטוריו.

מעסיק שמפטר עובד חייב לעמוד בכל הוראות החוק לביצוע תקין וחוקי של סיום העבודה כאמור להלן:

 1. זימון העובד לשימוע.
 2. עריכת שימוע כדין על כל כלליו
 3. מתן החלטה על הפיטורים
 4. תשלום הודעה מוקדמת (בין אם העובד נדרש לעבוד בפועל ובין אם המעסיק מחליט שהוא לא יעבוד בפועל)
 5. שחרור כל כספי הקופות ומילוי הטפסים המתאימים בכדי שהעובד יוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי.

גם אם המעסיק אינו מעוניין שתעבוד בתקופה זו (מעסיקים רבים חוששים כי העובד שיודע כבר שהוא מפוטר יפגע בעסק או יפנה ללקוחות…)- עדיין מגיע לך תשלום על תקופה זו.

מילואים והודעה מוקדמת- הוראות מיוחדות

חוק חיילים משוחררים קובע בסעיף 41(א) כי חיילים בשירות מילואים לא יפוטרו במהלך המילואים וגם אל 30 יום לאחר סיומם אלא באישור של ועדת התעסוקה במשרד הבטחון.

לכן אם קיבל עובד ששהה במילואים או נמצא בעבודה לאחר שירות מילואים הודעה על פיטוריו הרי שלא ניתן לחפוף בין ימי ההודעה המוקדמת לימי הפיטורים, ותקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים של אותו עובד תתחיל רק 30 יום לאחר תאריך סיום המילואים (כי זהו המועד הראשון בחוק בו ניתן להודיע לעובד על פיטוריו).

כשאדם מפוטר ללא הודעה מוקדמת ככל הנראה נפגעו זכויות נוספות שלו כמו זכות השימוע, הטיעון או שבוצעו פיטורים ללא עילה- ועל כךחשוב וכדאי לפנות לנתייעצות מקצועית פרטנית, כך תוכלו להבין היטב האם אתם אכן זכאים לפיצויים, מהו גובה הפיצויים, כיצד להגיש את הבקשה בכדי לקבל פיצוי וכיוצ"ב.

 • האם המעביד יכול להכריח אותי לנצל את ימי החופשה שעומדים לרשותי בתקופת ההודעה המוקדמת?

  לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יהיו ימי חופשה- כך נקבע בחוק חופשה שנתית.

  • אם מגיע לך חודש הודעה מוקדמת לדוגמה, המעביד יוכל לדרוש שתנצל 14 ימי חופשה בתשלום על חשבון חלק מהתקופה של ההודעה המוקדמת.
  • אם מגיעים לדוגמה 16 ימי הודעה מוקדמת, רק 2 יוכלו להיות ימי חופשה בתשלום.

ליווי משפטי במקרים של פיטורים ללא מתן הודעה מוקדמת

כיצד יש להתנהל במקרה בו המעסיק מפטר אותך ללא כל הודעה מוקדמת? ומהן ההנחיות לגבי עובד שעוזב מהיום להיום ולא נותן בעצמו הודעה מוקדמת למעביד? למידע על נושאים אלו ואחרים בתחום דיני העבודה, ניתן לפנות אל משרדנו לקבלת חוות דעת מקצועיות למעבידים או קבוצות עובדים, כמו גם ליווי עובדים בהליכי פיטורים והתפטרות.

 • מהו תשלום "חלף הודעה מוקדמת"?

  המעסיק הוא שמחליט האם העובד יעבוד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת או לא.

  מעסיקים רבים מפחדים שהעובד שכבר יודע שהוא לא ממשיך בעבודו יגרום להם נזק אם ימישל בעבודתו ולכן עם פיטוריו אומרים לעובד לא להגיע יותר לעבודה בפועל.

  עדיין המעסיק מחויב בתשלום ימי ההודעה המוקדמת.

  במצב כזה בו העובד אינו מגיע לעבודה – התשלום שעל המעסיק לשלם לו נקרא "חלף הודעה מוקדמת"

  תשלום זה הוא שכר הבסיס של העובד ללא בונוסים או תוספות שהעובד מקבל כאשר הוא עובד בפועל.