מנסה להיכנס להריון ועוברת טיפולי פוריות – מה מגיע לך בעבודה? האם ישלמו לך על ימי ההיעדרות? האם יכולים לפטר אותך? מהן זכויותייך?

בעולם המודרני, טיפולי פוריות אינם חריגים וזוגות רבים נאלצים לעבור טיפולים אלו בכדי להרות ולהביא ילדים לעולם. פעמים רבות, נשים אשר עוברות טיפולי פוריות קשים וסוחטים מבחינה נפשית, נמצאות בהתמודדות נוספת ולא נעימה – מול המעסיק המקפח את זכויותיהן.
במצבים אלו, אין ספק כי כושר ההתמודדות שלך במסגרת מקום העבודה פוחת, וכמובן סיכוייך למצוא מקום עבודה חלופי בהיותך נתונה בטיפולים אלו אינו גבוה – לכן בחר החוק להגן עלייך!

התחלת את הטיפולים? תודיעי למעסיק בכתב על תחילתם ותצרפי אישור רפואי!

ההיעדרות שלך בגין טיפולי הפוריות תזכה אותך בתשלום דמי מחלה, בהתאם לקבוע בחוק. אם את עובדת חמישה ימים בשבוע, תוכלי לנצל 16 ימי מחלה ואם את עובדת שישה ימים בשבוע, תוכלי לנצל עד 20 ימי מחלה בגין היעדרות לצורך הטיפולים – והכל בכפוף להצגת אישורים רפואיים!

פיטורים בטיפולים – מותר או אסור?

בהיותך נתונה בטיפולי פוריות, את מוגנת ואסור לפטרך 150 ימים, מיום הטיפול האחרון או מיום ההיעדרות האחרון – לפי המאוחר מביניהם!

תיקון חוק שהתקבל לאחרונה קובע כי גם עובדת שלא נעדרה מעבודתה עקב טיפולי הפוריות – מוגנת ואסור לפטרה.

קיבלת הודעה על פיטורייך ואת במהלך טיפולי פוריות? עלייך לפנות מיידית לעורך דין המתמצא בזכויות נשים בעבודה בכדי שיבחן האם הפיטורים חוקיים או שהנך זכאית לפיצוי כספי!

מה תוכלי לקבל אם פוטרת במהלך טיפולי הפוריות?

בכדי לתבוע את כל זכויותייך בהתאם למגוון חוקי העבודה, יש צורך בעורך דין מומחה בתחום זה. התביעה יכולה להגיע לסכומים גבוהים במיוחד לאור היותם של פיטורים אלו מפלים לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועשויים לזכותך בפיצוי של עד 50,000 ש"ח. בנוסף, יש לך זכות לתבוע את כל שכרך וזכויותייך עד לתאריך המותר לפיטורים, ועוד…

במצב זה, יש לבחון את הפיטורים על כל היבטיהם – האם המעביד פנה למשרד התמ"ת? האם קיבל היתר לפיטורייך או לא? האם נערך לך שימוע? ישנה חפיפה בין כלל חוקי העבודה ועל תביעתך למצות את כל טענותייך וזכויותייך.