הגעת לעבודה? יצאת מהעבודה? אל תשכח להחתים כרטיס נוכחות, זו ההוכחה שאלו השעות שעבדת!

בעבר, החתמת כרטיס נוכחות על ידי העובדים הייתה נחלתם של מקומות עבודה גדולים ומוסדרים, בנייני משרדים גבוהים, מחלקות רבות וכד'…

בשנים האחרונות, נתקבלו בבית הדין לעבודה תביעות רבות של עובדים לתשלום בגין שעות עבודה נוספות, תשלומים שהרבה מעסיקים התחמקו מהם. במהלך בירור התביעות, נתגלה כי לרוב העובדים יש בעיה ממשית להוכיח את שעות עבודתם, והיות ולא היה כל מנגנון שחייב את המעביד לעקוב אחר שעות העבודה של העובד – החובה להוכיח כי נעשתה עבודה בשעות נוספות הייתה מוטלת על כתפיו של העובד.

בכדי לעגן את זכויות העובדים ולהפסיק את ניצול העובדים בשעות נוספות ללא תשלומי גמול שעות נוספות, נולד תיקון 24 לחוק הגנת השכר.