לא קיימת התייחסות בחוק לגבי ימי חול המועד ומכאן שימים אלה הם ימי עבודה רגילים, כל עוד אין הסכם קיבוצי או הסכם עבודה אישי או נוהג הקובע אחרת.

  • במידה והעובד לקח חופשה בימי חול המועד המעסיק רשאי לנכות לעובד ימי חופשה מלאים. אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי\ענפי, בצו הרחבה ענפי, בהסכם עבודה אישי, או בנוהל החל במקום העבודה.
  • מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד לקחת ימי חופשה, במידה ואין לו ימים צבורים ולהכניס אותו "למינוס". במצב כזה העובד יהיה זכאי לשכר עבודה רגיל בגין הימים שנכפו עליו.
  • במידה ובמקום עבודה נהוג יום עבודה מקוצר והעובד נדרש להישאר לעבוד רגיל, העובד יקבל תשלום רגיל ולא יהיה זכאי לקבל בגין כך תשלום שעות נוספות.