בהתאם לס' 11א לחוק פיצויי פיטורים, מתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר ובסמוך לפני גיוסו עבד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס כאמור, יהיו הוא או שאריו זכאים לפיצויי פיטורים אם נתקיימה בו אחת מאלה:

  • שירת במשטרה או בשירות בתי הסוהר 6 חודשים לפחות.
  • שירותו כאמור נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה.
  • שירותו כאמור נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות ובלבד שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר.