• שעות עבודה הן שעות בהן העובד עומד לרשות העבודה, כלומר אינו חופשי בזמן זה לעשות כרצונו.
  • במידה ועובד מקדים לעבודה או יוצא מאוחר יותר מהעבודה שלא מסיבות של שעות נוספותלא ייחשבו שעות אלו כשעות העבודה.
  • שעות עבודה של עובד הינן שעות כפי שנקבעו במשמרות העבודה ובשעות הנוספות ע"י המעסיק ובאישורו.