חילופי מעבידים מתרחשים בדרך כלל בעת מיזוגים, רכישות, תחלופה של חברות כוח אדם וכדומה. ישנה חשיבות רבה להגנה על העובד וזאת על מנת שתנאי העסקתו לא יפגעו וישמרו גם כאשר ישנו מעסיק חדש.

בעת חילופי מעבידים זכאי העובד לזכויות רבות:

  • ימי חופשה ודמי הבראה – העובד זכאי לימי חופשה ודמי הבראה על פי הוותק במקום העבודה שצבר מול המעסיק הקודם.

חשוב לדעת שבמידה והעובד לא פדה את ימי החופשה ודמי ההבראה – לא יוכל לעשות כן מול המעסיק החדש.