התקבלת לעבודה חדשה ?- מזל טוב!

ועכשיו לבירוקרטיה:

עם קליטת העובד לעבודה יש צורך במסירת טפסים שונים לפני תחילת העבודה ובתחילתה כלהלן:

  1. ימלא העובד טופס 101 עם פרטיו האישיים, חשוב להקפיד על מילוי הפרטים בצורה מלאה וכנונה בטופס שכן טופס זה מאפשר למעסיק להעניק לעובד הקלות, הטבות וזיכויי המס להן הוא זכאי, במסגרת חישוב המשכורת.
  2. כל עובד חייב למלא את הטופס עם תחילת העבודה, בתחילת כל שנת מס ובכל מקרה שחל שינוי בפרטים
  3. מעסיק מחויב למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו לא יאוחר מחודש ימים מתחילת העבודה
  4. תלוש שכר לאחר קבלת המשכורת בבנק או בהמחאה יימסר לידי העובד
  5. אם אתה עובד במקום עבודה בו חל הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי כדאי שתשמור העתק מההסכם הכללי החל עליך
  6. תקנון וכל הסכם פנימי במקום העבודה- תקנון משמעת, תקנון הטרדה מינית וכיוצ"ב.
  7. אם יש ועד עובדים ארגון עובדים או שייכות להסתדרות- מסירת פרטי איש הקשר של הארגון.

יאללה- להתחיל לעבוד ושיהיה בהצלחה