בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, הפסקת עבודה אינה נחשבת כחלק משעות העבודה אם העובד רשאי לצאת מהמקום שבו הוא עובד.

אולם, במידה ונוכחות העובד בזמן הפסקתו הכרחית לתהליך העבודה, או להפעלת הציוד והשימוש בו, זמן ההפסקה יחשב כחלק משעות העבודה.

עובד שעובד שעות מפוצלות יקבל תשלום עבור השעות בהן עבד בלבד.

במידה ובזמן ההפסקה בין שעות העבודה המפוצלות העובד היה צריך להיות בכוננות, ולעמוד לרשות המעביד, יחשבו שעות אלו כשעות עבודה.