עובדים רבים לאורך שנות עבודתם, בוטחו באמצעות קופות גמל וביטוחים שונים. במסגרת פנסיה תקציבית או קופות ממשלתיות, ניתנה האפשרות לעובדים לבקש רצף ביטוחי בין קופות שונות ולשחרר את כספי הקופות, בכדי לוודא כי צבירת הזכויות תימשך ברצף ולא תתחיל מחדש בכל קופה!

עובד אשר מעוניין לחזור בו מהודעתו על רצף בין קופות – ייאלץ להגיש טופס 161ג' לרשות המיסים. טופס זה יוגש על ידי העובד – לא במקרה של פרישה מהעבודה אצל מעביד חדש, אלא בכל מקרה אחר!