האם הינך זכאית להיעדר מהעבודה עקב הפלה ובאילו תנאים?

סעיף 7 א' לחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954 קובע שעובדת שהפילה רשאית להעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה. במידה והרופא קבע כי מצב בריאותה בעקבות ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר, יאושר זמן ההיעדרות לפי מה שקבע הרופא, אך לא יותר משישה שבועות.

סעיף 7 ב' לאותו החוק קובע כי דין היעדרות מכוח סעיף קטן א' האמור, כדין היעדרות מפאת מחלה – על המעביד לשלם לעובדת דמי מחלה בגין ימי היעדרותה.

בנוסף, חל איסור על המעביד לפטר את העובדת בזמן היעדרותה ממקום העבודה בעקבות ההפלה.