מתי התפטרות לרגל העתקת מגורים מזכה עובד בפיצויי פיטורים?

בהתאם לסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, יראו התפטרות של עובד בעקבות העתקת מקום מגוריו כפיטורים אם העובד התפטר מאחד מאלה:

  • לרגל נישואיו – ליישוב בישראל בו היה גר בן זוגו וזאת במידה והמרחק בין מקום מגוריו החדש למקום מגוריו הקודם הינו 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
  • ליישוב חקלאי – מיישוב שאינו חקלאי או ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו באזור פיתוח. זאת במידה והעובד גר לפחות 6 חודשים ביישוב חקלאי או באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו.