דמי הבראה, שבעבר שולמו רק לעובדי מדינה או לעובדים תחת הסכם קיבוצי, ניתנים כיום לכלל העובדים במשק ועל כל מעסיק לשלמם לעובדיו.

בשנים עברו נועדו דמי ההבראה למימון נופש או מנוחה בבית הבראה (ועל כן שמם), אך מזה שנים רבות שהם ניתנים ללא תנאי וללא צורך בהצגת קבלות על נופש או שהות בבית הבראה, הארחה או קיט מכל סוג שהוא.

גובה דמי ההבראה מחושב בהתאם לוותק של העובד ולהיקף משרתו, כך שמי שעובד במשרה חלקית מקבל פחות דמי הבראה ממי שעובד במשרה מלאה. תשלום דמי ההבראה יכול להתבצע או פעם בשנה או כתשלום חודשי.

למידע נוסף על דמי הבראה וחישובם: דמי הבראה.