המעביד פיטר אותך ממש לפני שהשלמת שנת עבודה? ואפילו אמר לך שהוא מוותר לך על עבודתך בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת… אולי הוא עשה זאת בכדי להתחמק מתשלום דמי הבראה?

דמי הבראה משולמים לכל עובד שהשלים שנת עבודה במקום העבודה – כך נקבע בצו ההרחבה.

יפית החלה בעבודתה בחברת שליחויות כמנהלת המשרד ביום 21.8.2008.

ביום 16.7.2009, קיבלה יפית מכתב פיטורים מהמעביד.

האם זכאית יפית לדמי הבראה ולפיצויי פיטורים?

בסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, נקבע כי מי שפוטר סמוך להשלמת שנת עבודה – חזקה כי פיטוריו היו בכדי להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים, אלא אם יוכיח המעביד אחרת, ויראה כי היתה סיבה ממשית לפיטורים דווקא בתאריך זה וכי לא היתה כל כוונה להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים.

המעביד אמר ליפית שלא תגיע יותר לעבודתה מהיום להיום, ואף אמר לה כי "הוא מוותר על ימי עבודתה בתקופת ההודעה המוקדמת".

במכתב הפיטורים, צוין כי תשולם ליפית "תמורת הודעה מוקדמת" אך יחסי העבודה יגיעו לסיומם ביום 16.7.

במקרה הנוכחי, אי מתן ההודעה המוקדמת שללה מיפית את זכותה לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הבראה שכן אילו היה המעביד נוהג בדרך המלך ומאפשר ליפית להשלים את ימי ההודעה המקודמת על פי החוק הרי שהיתה משלימה שנת עבודה!

לאור האמור ובמקרים דומים, פסק בית הדין לעבודה כי הפרת החובה החוזית של אי מתן הודעה מוקדמת (לדוגמה בע"ע 122/03 אבנר וקסמן נ' אי.טי.סי בע"מ) גרמה לעובד נזק כספי שכן העובד יצא ניזוק באי תשלום פיצויי פיטורים ודמי הבראה.

לאור האמור, קבע בית הדין הארצי כי במקרים אלו יהיו זכאים עובדים כמו יפית לתשלום פיצוי בגובה דמי ההבראה ופיצויי הפיטורים שנשללו ממנה עקב הפרת החובה החוזית למתן הודעה מוקדמת!

בכך למעשה הטיל בית הדין הארצי אחריות על מעסיקים שלא לפטר עובדים בהינף יד בסמוך להשלמת שנת עבודה בכדי להתחמק מתשלומים אלו.