מתי עובדת בהיריון אמורה להתחיל לחשוד שמנסים לפטרה?

עובדות בהריום מדווחות לעיתים על שינויים קיצוניים ביחס אליהן.

שינויים אלו עלולים להוות תחילתו של מסע שיוביל לפיטורי העובדת.

אז למה מעסיקים פועלים כך? מפני החשש של היעדרות בגלל בדיקות או תפקוד ירוד עקב הריון ובעיות בהריון.

את בהריון וחוששת מפני פיטורים- ככה תבדקי אם החשש מוצדק:

סימנים ש"סימנו" אותך:

  • אכזבה לשמע הבשורה על היריונך
  • הפרחת האשמות פתאומיות ובלתי מוצדקות
  • הקפדה קיצונית על מילוי כל משימותיך בשלמות
  • שינוי טון הפנייה
  • שטף פתאומי של תלונות על תפקודך
  • העברתך לתפקיד אחר בחברה – על פי רוב לצורך עבודה מונוטונית ובלתי מספקת.
  • זימון לשימוע או הודעות כתובות על בעיות בעבודה

זיהוי הסימנים איננו סוף פסוק.

מעסיקים רשאים להעביר אישה בהיריון לתפקיד אחר בחברה,

מעסיקים אף רשאים לפטר עובדת בהריון – אם קיבלו לכך אישור ממשרד הכלכלה.

סיכום – החוקי והלא חוקי לפטר עובדת בהריון

כשמעסיק מפטר אישה בהיריון בגלל ההריון שלה וללא היתר, אז מדובר בפיטורים מפלים

פיטוריןשלא כדין

והמעסיק עלול לשלם לעובדת פיצוי של עד 120,000 ש"ח .